แพ็คเกจ 5 นครศรีธรรมราช
ReadyPlanet.com
dot dot
แพ็คเกจ 5 นครศรีธรรมราช article
 
  ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว (ททท.) เลขที่ 11/06983
  เบอร์โทร 02-147-1060 เบอร์แฟกซ์ 02-147-1061 มือถือ 081-318-4884 เวลาทำการ 09:00-17:00 น.  

 

5.แพ็คเกจ...นครศรีธรรมราช 3 วัน 2 คืน (รับจอง 4 ท่านขึ้นไป)

 

 

นครศรีธรรมราช เป็นเมืองที่มีอดีตอันยาวนานมีวิวัฒนาการต่อเนื่อง ซึ่งปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์แสดงถึงการดำรงอยู่ของชุมชนตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์สืบมาจนถึงปัจจุบัน ผ่านความเจริญรุ่งเรืองมาหลายยุคหลายสมัย ก่อเกิดเป็นศิลปวัฒนธรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของบ้านเมือง และชาวเมืองยังสืบทอดรักษาไว้จนถึงปัจจุบัน จังหวัดนครศรีธรรมราช มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 16 ของประเทศ ประกอบด้วยชายหาด ป่าชายเลน ตอนกลางของพื้นที่เป็นเทือกเขาทอดตัวยาวตามแนวเหนือใต้ ในการเที่ยวของจังหวัดนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของประวัตศาสตร์ วัฒนธรรม ซึ่งจะอยู่ในตัวเมือง เช่น ไปสักการะพระธาตุเมืองคอน ภายในวัดมีโบราณสถานที่น่าสนใจหลายแห่ง และ กิจกรรมนั่งเรือดูโลมาสีชมพูที่หาดขนอมนับว่าเป็นกิจกรรมที่สนุก ท้าทาย ไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง

 

 

โปรแกรมการเดินทาง  (เดินทางระหว่าง 1 พฤษภาคม-31 ตุลาคม 2558)  รับจอง 4 ท่านขึ้นไป
วันแรก    เจ้าหน้าที่... รับสนามบินนครศรี ฯ + บ้านหนังตะลุงสุชาติ กราบพระธาตุเมืองนคร มื้อเที่ยง ขนมจีนเส้นสด เดินทาง
              ต่อสู่ อ.ขนอม + ส่งโรงแรมที่พัก (อาหารกลางวัน)
วันสอง    ล่องเรือตามหาโลมาสีชมพู ชมเขาหินพับผ้า พิสูจน์บ่อน้ำจืดกลางทะเล  (อาหารเช้า)
วันสาม    อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย เช็คเอาท์ เลือกซื้อของฝาก + ส่งสนามบินนครศรีฯ (อาหารเช้า)
 
อัตรานี้รวม
ที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
ค่าอาหาร 3  มื้อตามที่ระบุในรายการ
ค่ารับ-ส่ง สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน
ทัวร์ท่องเที่ยวตามที่โปรแกรมระบุ

อัตรานี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการทัวร์
ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติ
ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตราที่ระบุไว้ในรายการ
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 
 
ชลนภา รีสอร์ท-ขนอม 3 ดาว (แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน) ราคาท่านละ 3,700 บาท / พักเดี่ยว 5,200 บาท / ต้องการเพิ่มคืนละ 1,800 บาท
 
 

    

สอบถามการจองห้องพักโทร 02-147-1060 หรือ 081-318-4884 , 081-912-3412 เรายินดีให้บริการทุกท่าน

 

                             ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดแพ็คเกจภาคใต้ 7 ทริป

แพ็คเกจ 1 กระบี่ (อ่าวนาง) article
แพ็คเกจ 2 สุราษฏร์ธานี (สมุย) article
แพ็คเกจ 3 เขื่อนเชี่ยวหลาน article
แพ็คเกจ 4 ชุมพร article
แพ็คเกจ 6 ภูเก็ต article
แพ็คเกจ 7 สตูล articledot
ข้อมูลเรือดินเนอร์ทั้งหมด
dot
bulletเรือเจ้าพระยาครุยส์
bulletเรือไวท์ออร์คิด ริเวอร์ครุยส์
bulletเรือเจ้าพระยาปริ้นเซส
bulletเรือแกรนด์เพิร์ล
bulletเรือวันเดอร์ฟูลเพิร์ล
bulletเรือริเวอร์สตาร์ปริ้นเซส
bulletเรือแว่นฟ้า
bulletเรือลอยนาวา
bulletเรือมโนราห์
dot
ล่องเรือเหมาลำ
dot
bulletเรือเหมาลำ-ไวท์ออร์คิด
bulletเรือเหมาลำ-เจ้าพระยาครุยส์
bulletเรือเหมาลำ-แว่นฟ้า
dot
ล่องเรือตามเทศกาล
dot
bulletล่องเรือวันลอยกระทง
bulletล่องเรือวันปีใหม่
bulletล่องเรือวันวาเลนไทน์
dot
ข้อมูลแพ็คเกจรีสอร์ททั้งหมด
dot
bulletรามายานารีสอร์ท-เกาะช้าง
bulletเอวารีสอร์ท-เกาะช้าง
bulletเดวารีสอร์ท-เกาะช้าง
bulletอาณาเลย์รีสอร์ท-เกาะกูด
bulletเดอะบีชเนเจอรัล-เกาะกูด
bulletปีเตอร์แพนรีสอร์ท-เกาะกูด
bulletกัปตันฮุกรีสอร์ท-เกาะกูด
bulletทิงเกอร์เบลล์รีสอร์ท-เกาะกูด
bulletเวนดี้รีสอร์ท-เกาะกูด
dot
แพ็คเกจทัวร์ภาคใต้ 7 ทริป
dot
bulletแพ็คเกจ 1 กระบี่ (อ่าวนาง)
bulletแพ็คเกจ 2 สุราษฎร์ธานี (สมุย)
bulletแพ็คเกจ 3 เขื่อนเชี่ยวหลาน
bulletแพ็คเกจ 4 ชุมพร
bulletแพ็คเกจ 5 นครศรีธรรมราช
bulletแพ็คเกจ 6 ภูเก็ต
bulletแพ็คเกจ 7 สตูล
dot
ข้อมูลเพิ่มเติม
dot
bulletภาพลูกค้าของเรา
bulletการเดินทางไปท่าเรือ-รถส่วนตัว
bulletการเดินทางไปท่าเรือ-รถไฟฟ้า
dot
Newsletter

dot
Copyright © 2015 All Rights Reserved.